පුරනය වන්න - නොමිලේ ගිණුමක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න

රසායන විද්‍යා සමීකරණ ශබ්ද කෝෂය සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිතා කිරීමට ගිණුමක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්නලියාපදිංචි වන්න
මුරපදය අමතක වුණා ද ? - උදව් අවශ්යයි ?

නොමිලේ ගිණුමක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න සම්පූර්ණ රසායනික ලෝකයක් ගවේෂණය කිරීමට

වටකුරු ලක්ෂණය

සමීකරණ සමඟ ගණනය කිරීමේදී පරමාණු / cub න අණු වට කිරීම

සියලුම හවුල් ඉගෙනුම් නාලිකා සමඟ සම්බන්ධ වන්න

රසායනික ගැටළු පිළිබඳව සාමාජිකයන් සමඟ සාකච්ඡා කර බෙදා ගන්න

ඔබේ පන්තිය තෝරන්න

ඔබේ වර්තමාන ශ්‍රේණියේ මට්ටමට වඩා අදාළ තොරතුරු පිරිපහදු කිරීමට රසායන විද්‍යා සමීකරණ උපකාරී වේ

සැමට එකක්

නිර්මාණාත්මක අධ්‍යාපනයේ ලියාපදිංචි ගිණුම් වලට ඉතිහාස පුස්තකාලය සහ සං Sign ා භාෂා ශබ්ද කෝෂය වැනි අනෙකුත් සියලුම යෙදුම් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.

නිර්මාණාත්මක අධ්‍යාපනයේ මෘදුකාංග ඉගෙනීම


අපගේ අනුග්‍රාහකයා

TVB Mt Thời Để Nhớ

බ්රේකින් නිවුස්

සිත්ගන්නා තොරතුරු දන්නේ ස්වල්ප දෙනෙක් පමණි


ආදායම් පෝරම දැන්වීම් අපට උසස් තත්ත්වයේ අන්තර්ගතයක් පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ ඇයි අපි වෙළඳ දැන්වීම් තැබිය යුත්තේ? : ඩී

වෙබ් අඩවියට සහය දැක්වීමට මට අවශ්‍ය නැත (වසා දමන්න) - :(


>