දිරාපත්වීමේ ප්රතික්රියාව - පිටුව 1

සංයෝගයක් සරල ද්‍රව්‍ය දෙකකට හෝ වැඩි ගණනකට කැඩී යන ප්‍රතික්‍රියාව. - 2021 යාවත්කාලීන කරන ලදි

අර්ථ දැක්වීම

බොහෝ වියෝජන ප්‍රතික්‍රියා වලට ආදාන ශක්තිය සඳහා තාපය, ආලෝකය හෝ විදුලිය ඇතුළත් වේ.

ද්විමය සංයෝග යනු මූලද්‍රව්‍ය දෙකකින් පමණක් සමන්විත සංයෝග වේ. දිරාපත්වීමට ඇති සරලම ප්‍රතික්‍රියාව නම් ද්විමය සංයෝගයක් එහි මූලද්‍රව්‍යවලට කැඩී යාමයි. රතු solid න ද්‍රව්‍යයක් වන මර්කරි (II) ඔක්සයිඩ් රත් වූ විට රසදිය හා ඔක්සිජන් වායුව සෑදීමට දිරාපත් වේ.

එසේම, නිෂ්පාදන එකක් හෝ වැඩි ගණනක් තවමත් සංයෝගයක් වුවද ප්‍රතික්‍රියාවක් දිරාපත්වීමේ ප්‍රතික්‍රියාවක් ලෙස සැලකේ. ලෝහ ඔක්සයිඩ් හා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවක් සෑදීමට ලෝහ කාබනේට් බිඳ වැටේ. උදාහරණයක් ලෙස කැල්සියම් කාබනේට් කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් හා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට දිරාපත් වේ.

Publicitate
Publicitate

Phương Trình Kết Quả Số # 1


C4H10C2H4 + C2H6
(khí) (khí) (khí)
(ඛං මවු) (ඛං මවු) (ඛං මවු)
1 1 1 Hệ số
න්ගුයාන් - ෆන් ටෝ ඛායි (g / mol)
Số mol
ඛායි ලං (උ)

Điều kiện phản ng

නිහාට් độ: nhiệt Xúc tác: xúc tác

හියන් ටං නන් බයිට්

ෆැන්ග් ට්‍රාන් ඛාන් සී හියන් ටං නන් බයිට් ඒසී බයිට්.

ට්‍රොං ට්‍රොං හොප් නයි, බන් චැ තං ෆයි ක්වාන් සාට් චැට් සාන් ෆාම් C2H4 (එටිලෙන් (ඊටන්)) (ට්‍රැන්ග් තයි: ඛා) (ම ắ ් සාක්: ඛං මවු), C2H6 (etan) (trạng thái: khí) (màu sắc: Không màu), sinc sinh ra

හෝක් බන් ෆයි ක්වාන් සාට් චැට් තම් ජියා C4H10 (බුටාන්) (trạng thái: khí) (màu sắc: Không màu), biến mất.

වැඩි විස්තර

Để xem thông tin thêm về phương trình ක්ලික් කරන්න

Publicitate

ගොං නයි ගොම

ගූගල් වියට්නාමයට

Vào ây để tìm kiếm thông tin mở rộng ක්ලික් කරන්න

Bo lỗi cân bằng

Nu bạn nhận ra phương trình này chưa c cân bằng chính xác. H clicky ක්ලික් කරන්න vào nt bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Vào ây để bo lỗi ක්ලික් කරන්න
Publicitate

Phương Trình Kết Quả Số # 2


2Al (OH)3Al2O3 + 3H2O
(රෝන්) (රෝන්) (khí)
(trắng) (trắng) (khàng màu)
බාසා
2 1 3 Hệ số
න්ගුයාන් - ෆන් ටෝ ඛායි (g / mol)
Số mol
ඛායි ලං (උ)

Điều kiện phản ng

නිහාට් độ: > 575

හියන් ටං නන් බයිට්

Để xem thông tin thêm ක්ලික් කරන්න

වැඩි විස්තර

Để xem thông tin thêm về phương trình ක්ලික් කරන්න

Publicitate

ගොං නයි ගොම

ගූගල් වියට්නාමයට

Vào ây để tìm kiếm thông tin mở rộng ක්ලික් කරන්න

Bo lỗi cân bằng

Nu bạn nhận ra phương trình này chưa c cân bằng chính xác. H clicky ක්ලික් කරන්න vào nt bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Vào ây để bo lỗi ක්ලික් කරන්න
Publicitate

Phương Trình Kết Quả Số # 3


2KMnO4MnO2 + O2 + K2MnO4
(රෝන්) (රෝන්) (khí) (r)
(đỏ tím) (đen) (khàng màu) (lục thẫm)
මුසි මුසි
2 1 1 1 Hệ số
න්ගුයාන් - ෆන් ටෝ ඛායි (g / mol)
Số mol
ඛායි ලං (උ)

Điều kiện phản ng

නිහාට් độ: නිහාත්

හියන් ටං නන් බයිට්

Để xem thông tin thêm ක්ලික් කරන්න

වැඩි විස්තර

Để xem thông tin thêm về phương trình ක්ලික් කරන්න

Publicitate

Câu hỏi minh họa

Để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2KMnO ක්ලික් කරන්න4 => MnO2 + O2 + K2MnO4

Câu 1. Điều chế

ෆැන් ඇන්ග් ඛං ඩැං đ අයිෂු චා ෆා හොප් ට්‍රොං ෆැන්ග් í න්ගියාම් ල:


A. KMnO4 (t0)
B. NaCl + H2SO4 (c (t0)
C. NH4Cl + Ca (OH) 2 (t0)
D. FeS2 + O2

Xem đáp án câu 1

ගොං නයි ගොම

ගූගල් වියට්නාමයට

Vào ây để tìm kiếm thông tin mở rộng ක්ලික් කරන්න

Bo lỗi cân bằng

Nu bạn nhận ra phương trình này chưa c cân bằng chính xác. H clicky ක්ලික් කරන්න vào nt bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Vào ây để bo lỗi ක්ලික් කරන්න
Publicitate

අපගේ අනුග්‍රාහකයා

TVB Mt Thời Để Nhớ

බ්රේකින් නිවුස්

සිත්ගන්නා තොරතුරු දන්නේ ස්වල්ප දෙනෙක් පමණි


ආදායම් පෝරම දැන්වීම් අපට උසස් තත්ත්වයේ අන්තර්ගතයක් පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ ඇයි අපි වෙළඳ දැන්වීම් තැබිය යුත්තේ? : ඩී

වෙබ් අඩවියට සහය දැක්වීමට මට අවශ්‍ය නැත (වසා දමන්න) - :(


>